TIP HR

Digitalizace HR pro vaši firmu

S novelou zákoníku práce, účinnou od 1.10.2023, je konečně možné převést veškerou pracovněprávní agendu do digitální podoby!

Vector

Pracovněprávní
 dokumentace

Vector
Elektronické uzavírání 
smluv
send

Doručování personálních daňověprávních
 písemností

Chcete vědět více?
Jste na správném místě!

Přechod k digitální HR agendě nabízí potenciál zlepšit výkonnost v této oblasti a umožňuje flexibilitu v pracovním prostředí. V době rychlého technologického vývoje a neustále se měnících očekávání zaměstnanců je digitalizace pracovněprávní agendy nezbytným krokem pro moderní organizace, které touží zůstat na špičce a stát se atraktivními na trhu práce.

Praktické a správně souladné řešení

Softwarové řešení TIP HR prakticky a komplexně digitalizuje HR procesy při zajištění všech povinností, které na zaměstnavatele klade český právní řád. Umožňuje zaměstnavatelům dodržet veškeré právní povinnosti týkající se digitalizace pracovněprávní
dokumentace.

logo-ak-roubik-100x55mm-svetly-podklad-CMYK

Jsme

TIP HR

Jsme technologická a konzultační společnost s více než 10 letou historií na českém trhu. Nabízíme E2E dodávky či participaci našich konzultantů na klíčových projektech klientů a to primárně v oblasti bankovních služeb, energetiky, telco, logistiky aj. Naše specializace spočívá v podpoře rozvoje prostřednictvím automatizace, digitalizace, integrace, cloudu a aplikačního vývoje.

Důvěřují nám

Digitalizace HR agendy pro firmy přináší mnoho výhod

Zlepšení pracovních postupů a snížení manuálních činností, což vede ke zrychlení procesů a úspoře času.
Flexibilita, možnost práce na dálku, zlepšení dostupnosti dat a bezpečnostní opatření pro uchovávání citlivých informací.
Zvýšení spokojenosti zaměstnanců, snížení zátěže na personálním oddělení, 
a rychlejší vyřizování běžných požadavků.
Zajištění konzistence dat, optimalizace toku informací napříč organizací a zvýšení efektivity práce.
Flexibilita pro zaměstnance na cestách, rychlý přístup k důležitým informacím a zvýšení celkové mobility práce.

Digitalizujte svou HR agendu ještě dnes

Naše moduly pro digitalizaci HR

Thumbnail

Pro běžné typy HR dokumentů (elektronický podpis prostý a zaručený elektronický podpis)

Umožňuje validní elektronický podpis dokumentu na dálku.

Na jakémkoli dotykovém zařízení.
Snadno sdílejte dokumenty k podpisu.
Prstem nebo stylusem se podepíšete a máte hotovo.
sssss

Pro dokumenty, které při podpisu vyžadují vzdálené ověření identity

Pokroková technologie

Zjednodušuje procesy související s KYC a AML.
Efektivního onboarding, který všem šetří čas.
V digitálním prostředí a v souladu s legislativou.

Pracovně – právní dokumenty / Daňově – právní dokumenty, které potřebují identifikaci.

adffasfaf

Plná integrace do systému Vaší společnosti

Naše řešení je plně integrovatelné formou 
REST API.

Tato integrace umožňuje efektivní propojení naší technologie 
s Vašimi stávajícími procesy a systémy, což vede k plynulému 
a bezproblémovému fungování. Díky této plné integraci získáte maximální využití našeho produktu bez nutnosti zásadních změn ve vaší IT infrastruktuře.

Kontakt

TIP HR

Hvězdova 1716/2b, Praha 4 Nusle 140 00

Rectangle 18
Rectangle 21
Rectangle 19
Rectangle 20